Oorsprong: Hoek (Vermoedelijk geboortedorp van de stamvader)
 
Tak Nr. 42: HOEK AXEL

Stamvader: Jan Dobbelaar

Stamvader: Jan Dobbelaar
Aantal generaties: 7 (VIII)
Samenstelling: Jenny Dobbelaar
Verschenen in De Dobbel-Beker:

Tak Nr. 42: HOEK - AXEL: nr.3/1983, blz. 98
Tak Nr. 42: HOEK - AXEL: nr. 4/1988, blz. 123
Tak Nr. 42: HOEK - AXEL: nr. 1/1993, blz. 14.
Tak Nr. 42: nr. 3/2015, blz. 75
 
 

Jenny Dobbelaar (Tak Nr.42) was een tijdlang betrokken als medewerkerster van De Dobbel-Beker.
Samenstelster van Tak Nr. 42.
Jenny woonde in Hoofdplaat (Nederland).
                
Overleden in mei 2023.
                
                

De verschillende generaties zijn weergegeven met Romeinse cijfers
Bij voortzetting van de familie staat er 'Volgt xx' met vermelding van de generatie

Aanvullingen / correcties mag u steeds doorgeven via info@dobbel-beker.be
Stand van zaken: januari 2024

Conform de wet op de privacy zijn de gegevens van de nog levende personen afgeschermd.


Generatie I

I.  Jan Dobbelaar (Dobbelaer), zn. van Catelijntie van der Weele, geb. te Hoek op 28 jul 1733, Stamvader Tak 42, ovl. (hoogstens 55 jaar oud) voor 1789, otr. (1) te Axel op 16 feb 1760, tr. (26 jaar oud) te Axel op 2 mrt 1760 met Petronella de Raad, geb. te Axel, ovl. te Axel op 13 feb 1761. 
 De vader van deze Jan Dobbelaar is onbekend en wordt in de doopakte niet genoemd. (Zie DDB jrg. 18 (1988) p. 121-122). Catelijne van der Weele had nog twee andere onechte kinderen: n.l. Anna van de Weele en Andries Coole. (Zie uitgebreid over Catelijne van der Weele en haar kinderen in DDB, jrg. 23 (1993) p. 14-17), ook in DDB 3/2015
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Pieternella Dobbelaar, geb. te Axel op 21 dec 1760, ovl. (48 jaar oud) te Axel op 19 nov 1809, volgt IIa
  Jan Dobbelaar (Dobbelaer), otr. (2) te Axel op 17 apr 1762, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) te Axel op 2 mei 1762 met Maria Vercouteren (of van Kouteren), dr. van Jan Vercouteren en Catharina Vettens, geb. te Doel [België] (of Lilo?, getuigen: Geert Vettens en Maria Nagelkerke) op 22 apr 1736, werkvrouw (1799), zij woont dan op Schapenbout, onder Axel, ovl. (72 jaar oud) te Axel op 9 feb 1809. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Geerard (Geert) Dobbelaar, geb. te Axel op 14 aug 1763, ovl. (66 jaar oud) te Axel op 15 sep 1829, volgt IIb
  2.  Catelijntie (ook: Catharina) Dobbelaar, geb. te Axel op 14 aug 1763, ovl. (50 jaar oud) te Axel op 19 jan 1814, volgt IIc
  3.  Janna Dobbelaar, ovl. te Zaamslag op 16 jan 1794, "laat na man en kinderen", tr. met Jacobus Bakker. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 

Generatie II

IIa.  Pieternella Dobbelaar, dr. van Jan Dobbelaar (I) (Stamvader Tak 42) en Petronella de Raad, geb. te Axel (in de Beoostenblij-polder) op 21 dec 1760, ged. PR te Axel op 23 dec 1760 (doopgetuigen: Jan Steendam en Willem van de Weele [broer van Catharina van de Weele] en Elizabeth de Brael), ovl. (48 jaar oud) te Axel op 19 nov 1809, tr. (resp. 25 en ongeveer 26 jaar oud) te Axel op 5 nov 1786 met Jan Martijn, geb. circa 1760, arbeider (1806), dagloner (in 1809). 
 Aantekening bij huwelijk: de ouders der bruidegom verklaren te consenteren
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Izaak Martijn, geb. te Axel op 1 jan 1789, ged. PR, doopgetuigen: Izaak Martin en Susanna Krane te Axel op 4 jan 1789. 
  2.  Pieter Martijn, geb. te Axel op 26 mrt 1790, ged. PR, doopgetuigen: Pieter Martin, Geerard Dobbelaar en Pieternella Klouwer te Axel op 28 mrt 1790, ovl. (1 jaar oud) te Axel op 16 sep 1791. 
  3.  Jan Martijn, geb. te Axel op 3 jun 1791, ged, doopgetuigen: Pieter Martin en Maria Verkouteren te Axel op 5 jun 1791. 
  4.  Pieter Martijn, geb. te Axel op 7 sep 1792, ged. PR, doopgetuigen: Pieter Martin, Philippus Martijn en Pieternella Klouwer te Axel op 16 sep 1792, ovl. (15 jaar oud) te Axel op 11 okt 1807. 
  5.  Jan Martijn, geb. te Axel op 7 dec 1793, ged. PR, doopgetuigen: Pieter Willemse en Mietje Elisabeth Michielsen te Axel op 15 dec 1793. 
  6.  Pieternella Martijn, geb. te Axel op 21 mei 1796, ged, doopgetuigen: Geerard Dobbelaar en Dina Ollebek te Axel op 29 mei 1796, ovl. (1 jaar oud) te Axel op 11 jan 1798. 
  7.  Pieternella Martijn, geb. te Axel op 9 jun 1798 (= 21 prairial, jaar VI), ovl. (1 jaar oud) te Axel op 24 aug 1799. 
  8.  Jacoba Susanna Martijn, geb. te Axel in 1801, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Axel op 7 jan 1866, tr. (1) met Joseph Jonkman. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (beiden ongeveer 45 jaar oud) (2) te Axel op 9 jul 1846 met Johannes Kotvis, geb. te Aardenburg circa 1801. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
IIb.  Geerard (Geert) Dobbelaar, zn. van Jan Dobbelaar (I) (Stamvader Tak 42) en Maria Vercouteren, geb. te Axel op 14 aug 1763, ged. PR te Axel op 14 aug 1763 (doopgetuigen: Geerard Vettens, Andries Koole en Elisabeth Vermale [x met Willem van de Weele]), dagloner / arbeider / werkman (o.a. in 1802 / 1806), ovl. (66 jaar oud) te Axel op 15 sep 1829, otr. (1) te Axel op 31 okt 1789, tr. (resp. 26 en ongeveer 21 jaar oud) te Axel op 15 nov 1789 met Dina Hollebek, dr. van Joos Ollebert en Pieternella van Wezelen, geb. te Axel circa 1768, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Axel op 20 okt 1802. 
 Getuigen bij huwelijk o.a.: Maria Verkouteren, moeder van de bruidegom. Woonden op Schapenbout of Koeischorre, ten noord-westen van Axel, op nr. 82, terwijl Maria verkouteren daar op nr. 83 woonde
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Maria Dobbelaar, geb. te Axel op 11 apr 1790, ovl. (51 jaar oud) te Zaamslag op 6 mei 1841, volgt IIIa
  2.  Josias (Joost) Dobbelaar, geb. te Zaamslag op 11 apr 1791, ovl. (72 jaar oud) te Axel op 24 mrt 1864, volgt IIIb
  3.  Jan Dobbelaar, geb. te Axel op 30 mrt 1792, ged. PR te Axel op 8 apr 1792, doopgetuigen: Joan George Bremer en Janna Dobbelaar, ovl. (12 jaar oud) te Axel op 15 jul 1804 (= 26 messidor jaar XII). 
  4.  Hendrik Dobbelaar, geb. te Axel op 28 apr 1793, ged. PR te Axel op 5 mei 1793. 
  5.  Jacobus Dobbelaar, geb. te Axel op 1 mrt 1797 (=11 ventose jaar V), kanonnier bij het korps Rijdende artillerie (1825), ovl. (28 jaar oud) te Breda op 2 mrt 1825. 
  6.  Pieternelle Dobbelaar, geb. te Axel op 3 feb 1800, ovl. (8 jaar oud) te Axel op 1 mrt 1808. 
  Geerard (Geert) Dobbelaar, tr. (resp. 46 en ongeveer 35 jaar oud) (2) te Axel op 3 dec 1809 met Pieternella Donze, dr. van Adriaan Donze en Maatje Braal, geb. te Terneuzen in 1774, ovl. te Axel op 18 jan 1843, 70 jaar oud. 
 , Pieternella Donze was eerder weduwe van Pieter Van der Hagen
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Adriaan Dobbelaar, geb. te Axel op 26 mrt 1811, ovl. (68 jaar oud) te Axel op 29 sep 1879, volgt IIIc
  2.  Jan Dobbelaar, geb. te Axel op 19 okt 1812, ovl. te Axel op 23 apr 1838 (25 jaar oud, ongehuwd). 
  Pieternella Donze, dr. van Adriaan Donze en Maatje Braal, tr. (ongeveer 26 jaar oud) (1) op 1 jan 1800 met Pieter van der Hage, ovl. te Terneuzen op 19 sep 1805. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
IIc.  Catelijntie (ook: Catharina) Dobbelaar, dr. van Jan Dobbelaar (I) (Stamvader Tak 42) en Maria Vercouteren, geb. te Axel op 14 aug 1763, ged. gereformeerd te Axel op 14 aug 1763 (doopgetuigen: Jacobus Vercouteren, Catelijntie Vettens wed. van J. Verkouteren en Pieter van der Weele [zoon van Willem van de Weele]), ovl. (50 jaar oud) te Axel op 19 jan 1814, otr. te Axel op 3 jun 1786, tr. (23 jaar oud) te Axel op 30 aug 1786, kerk.huw. te Axel op 30 aug 1786 met Lamert (ook: Lambregt) Jonkman, geb. te Naarden, Rooms Katholiek, arbeider (1806), ovl. te Axel op 24 feb 1822. 
 Wonen bij de bevolkingstelling van 1806 in de Coegors-Polder
  Lamert (ook: Lambregt) Jonkman en Catelijntie (ook: Catharina) Dobbelaar 
 Hij rooms katholiek, zij van de gereformeerde religie
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Magdalena Jonkman (eerst: Dobbelaar), geb. te Axel op 10 mei 1786, ged. PR te Axel op 30 aug 1786 (doopgetuigen: Jan Dobbelaer [grootvader] en Maria Verkouteren). 
   "Dit kind is bij huwelijk geecht en gewettigd"
  2.  Jan Jonkman, geb. te Axel op 12 jul 1788, ged. PR te Axel op 16 jul 1788 (doopgetuigen: Geert Dobbelaar en Janna Dobbelaar), dagloner, ovl. (75 jaar oud) te Axel op 11 mei 1864, tr. (1) met Crina Schieman. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 23 en ongeveer 25 jaar oud) (2) te Axel op 11 dec 1811 met Tanneke Gommers, geb. te IJzendijke circa 1786. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Henderik Jonkman, geb. te Axel op 24 okt 1791, ged. PR te Axel op 29 okt 1791, dagloner (1813), visser (1859), ovl. (67 jaar oud) te Axel op 8 mrt 1859, tr. (21 jaar oud) te Axel op 20 jan 1813 met Magdalena Schlang (Slange, ook: Magdalena 't Gilde). Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie III

IIIa.  Maria Dobbelaar, dr. van Geerard (Geert) Dobbelaar (IIb) en Dina Hollebek, geb. te Axel op 11 apr 1790, ged. PR te Axel op 18 apr 1790 (doopgetuigen: Hendrik Hollebek, Jan Meertens, Maria van Kouteren [grootmoeder]), arbeidster (1830/1841), ovl. (51 jaar oud) te Zaamslag op 6 mei 1841, tr. (resp. 38 en 61 jaar oud) te Zaamslag op 27 jun 1828 met Pieter Goossen, zn. van Abraham Goossen en Anna Braams, geb. te Hontenisse op 22 dec 1766, arbeider, ovl. (73 jaar oud) te Zaamslag op 27 mrt 1840. 
 Pieter Goossen was eerder gehuwd met Elizabeth Nijssen, waarvan 11 kinderen
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Gerard Goossen, geb. te Zaamslag op 29 nov 1830. 
IIIb.  Josias (Joost) Dobbelaar, zn. van Geerard (Geert) Dobbelaar (IIb) en Dina Hollebek, geb. te Zaamslag op 11 apr 1791, boerenknecht (1816), werkman (1858/1863), ovl. (72 jaar oud) te Axel op 24 mrt 1864, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Axel op 30 jun 1816 met Pieternella Dees, dr. van Jacobus Dees en Anthonia 't Gilde, geb. te Zaamslag op 21 apr 1792, ovl. (77 jaar oud) te Axel op 31 mrt 1870. 
 Zie voor de afkomst van Pieternella Dees het boek "Het geslacht Alvarez en Dees" / door D. Dees, 1986. p.130
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Dina Pieternella Dobbelaar, geb. te Axel op 24 nov 1816, ovl. (26 dagen oud) te Axel op 20 dec 1816. 
  2.  Jacoba Anthonina Dobbelaar, geb. te Axel op 24 nov 1816, ovl. (6 weken oud) te Axel op 6 jan 1817. 
  3.  Dina Dobbelaar, geb. te Axel op 18 jul 1818, ovl. (12 dagen oud) te Axel op 30 jul 1818. 
  4.  Dina Dobbelaar, geb. te Axel op 26 jun 1819, ovl. (1 jaar oud) te Axel op 8 jul 1820. 
  5.  Anthonina Dobbelaar, geb. te Axel op 11 nov 1820, ovl. (41 jaar oud) te Axel op 2 aug 1862, volgt IVa
  6.  Geerard Dobbelaar, geb. te Axel op 3 feb 1822, volgt IVb
  7.  Jacobus Dobbelaar, geb. te Axel op 31 mei 1823, boerenwerkman, ovl. (26 jaar oud) te Axel op 24 apr 1850 (ongehuwd). 
  8.  Maatje Dobbelaar, geb. te Axel op 29 aug 1825, ovl. (37 jaar oud) te Hoek op 28 mrt 1863, volgt IVc
  9.  Pieternella Dobbelaar, geb. te Axel op 21 sep 1828, ovl. (44 jaar oud) te Axel op 17 feb 1873, volgt IVd
  10.  Adriaan Dobbelaar, geb. te Axel op 1 jan 1833, boerenknecht, ovl. (26 jaar oud) te Axel op 10 dec 1859 (ongehuwd). 
  11.  Jozias Dobbelaar, geb. te Axel op 5 feb 1837, ovl. (35 jaar oud) te Axel op 17 nov 1872. 
IIIc.  Adriaan Dobbelaar, zn. van Geerard (Geert) Dobbelaar (IIb) en Pieternella Donze, geb. te Axel op 26 mrt 1811, boereknecht (1836), werkman, ovl. (68 jaar oud) te Axel op 29 sep 1879, tr. (beiden 25 jaar oud) te Axel op 5 jun 1836 met Anna van den Berge, dr. van Louis van den Berge en Maria van Kerkvoort, geb. te Axel op 1 mrt 1811, werkvrouw (1874), ovl. (63 jaar oud) te Axel op 4 nov 1874 (in de overlijdensakte wordt zij Susanna genoemd). 
 Genoemd als getuige bij de geboorte-aangifte: Jacobus Dobbelaar, visser, 60 jaar, wonende te Axel. Deze Jacobus konden we nog niet identificeren
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Geeraard Dobbelaar, geb. te Zaamslag op 3 apr 1838, ovl. (69 jaar oud) te Axel op 23 dec 1907, volgt IVe
  2.  Maria Dobbelaar, geb. te Axel op 23 feb 1839, ovl. (6 maanden oud) te Axel op 20 sep 1839. 
  3.  Maria Dobbelaar, geb. te Axel op 30 jan 1840, ovl. (29 jaar oud) te Axel op 10 mei 1869. 
  4.  Pieternella Dobbelaar, geb. te Axel op 15 apr 1841, ovl. (28 jaar oud) te Axel op 28 dec 1869, volgt IVf
  5.  Louis Dobbelaar, geb. te Axel op 25 aug 1843, ovl. (2 maanden oud) te Axel op 18 nov 1843. 
  6.  Christina Dobbelaar, geb. te Axel op 4 dec 1844, ovl. (73 jaar oud) te Axel op 16 nov 1918, volgt IVg
  7.  Jan Dobbelaar, geb. te Axel op 30 dec 1845, ovl. (8 maanden oud) te Axel op 21 sep 1846. 
  8.  Adriaan Dobbelaar, geb. te Axel op 16 jun 1848, ovl. (79 jaar oud) te Terneuzen op 11 dec 1927, volgt IVh
  9.  Joanna (Janneke) Dobbelaar, geb. te Axel op 17 feb 1850, ovl. (1 jaar oud) te Axel op 4 jun 1851. 
  10.  Louis Dobbelaar, geb. te Axel op 28 jun 1852, ovl. (8 jaar oud) te Axel op 4 jul 1860. 

Generatie IV

IVa.  Anthonina Dobbelaar, dr. van Josias (Joost) Dobbelaar (IIIb) en Pieternella Dees, geb. te Axel op 11 nov 1820, werkvrouw (1861), ovl. (41 jaar oud) te Axel op 2 aug 1862 (41 jaar), tr. (resp. 28 en ongeveer 27 jaar oud) te Axel op 29 aug 1849 met Willem Reminsen (Romeijnsen), zn. van Gilles Romeijnsen en Geertruida Keukelaar, geb. te Hoek circa 1822, werkman, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Axel op 17 jan 1892. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Gilles Romeijnsen, geb. te Terneuzen op 15 sep 1849, werkman, ovl. (83 jaar oud) te Axel op 26 apr 1933, tr. (30 jaar oud) te Axel op 22 jul 1880 met Françoise Jolijt. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  2.  Pieternella Reminsen, geb. te Axel op 18 feb 1851, ovl. (62 jaar oud) te Axel op 16 mrt 1913, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Axel op 2 okt 1873 met Karel Riemens, geb. te Axel op 25 jun 1850, boerenknecht, veldarbeider. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Geertrui Reminsen, geb. te Axel op 5 okt 1852, tr. (21 jaar oud) te Axel op 16 jul 1874 met Jasper Heijnsdijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jozias Romeijnsen, geb. te Axel op 30 sep 1854, landbouwersknecht, ovl. (35 jaar oud) te Zaamslag op 28 apr 1890, tr. (21 jaar oud) te Zaamslag op 25 nov 1875 met Maria van Kerkvoort. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Johannes Reminsen, geb. te Axel op 8 okt 1856, ovl. (10 jaar oud) te Axel op 15 feb 1867. 
  6.  Maatje Reminsen, geb. te Axel op 8 apr 1861, ovl. (3 maanden oud) te Axel op 9 jul 1861. 
IVb.  Geerard Dobbelaar, zn. van Josias (Joost) Dobbelaar (IIIb) en Pieternella Dees, geb. te Axel op 3 feb 1822, boerenknecht (1851), farmer in Michigan (1880), tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) te Axel op 7 mei 1851 met Elisabeth de Koeijer, dr. van Hermanus de Koeijer en Jacomina Jurrij, geb. te Axel op 5 jul 1822. 
 Verhuisde naar Hoek 7.05.1851 en op 2.03.1857 vertrokken naar "de States van Noord America".
Woonde in 1880 als weduwnaar met een zoon Jan in: Holland, Ottawa, Michigan
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jan Dobbelaar, geb. circa 1857. 
IVc.  Maatje Dobbelaar, dr. van Josias (Joost) Dobbelaar (IIIb) en Pieternella Dees, geb. te Axel op 29 aug 1825, dienstmeid (1858), wrkvrouw (1863), ovl. (37 jaar oud) te Hoek op 28 mrt 1863, 
 een zoon: 
  1.  Michael Dobbelaar, geb. te Axel op 27 sep 1851, ovl. (6 dagen oud) te Axel op 3 okt 1851. 
  Maatje Dobbelaar, tr. (resp. 32 en ongeveer 44 jaar oud) te Hoek op 1 apr 1858 met Abraham Platteeuw, zn. van Johannes Platteeuw en Pieternella Buijze, geb. te Hoek circa 1814, boerenknecht (1858), werkman (1863/1867). 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jan Johannes Platteeuw, geb. te Hoek circa 1862, ovl. (ongeveer 5 jaar oud) te Hoek op 7 aug 1867. 
IVd.  Pieternella Dobbelaar, dr. van Josias (Joost) Dobbelaar (IIIb) en Pieternella Dees, geb. te Axel op 21 sep 1828, werkvrouw (1873), ovl. (44 jaar oud) te Axel op 17 feb 1873, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Axel op 8 feb 1855 met Pieter de Putter, zn. van Cornelis de Putter en Elisabeth de Koeijer, geb. te Axel op 5 dec 1830, boerenknecht (1855), werkman (1873), ovl. (69 jaar oud) te Axel op 28 jun 1900. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Cornelis de Putter, geb. te Axel op 21 mei 1855, ovl. (30 jaar oud) te Brielle op 10 feb 1886, tr. (26 jaar oud) te Brielle op 17 aug 1881 met Neeltje van der Brugge, geb. te Brielle. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Pieternella de Putter, geb. te Axel op 19 mrt 1857, ovl. (60 jaar oud) te Axel op 5 jun 1917, tr. (20 jaar oud) te Axel op 4 okt 1877 met Andries Dieleman. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
IVe.  Geeraard Dobbelaar, zn. van Adriaan Dobbelaar (IIIc) en Anna van den Berge, geb. te Zaamslag op 3 apr 1838, boerenknecht en veldarbeider, ovl. (69 jaar oud) te Axel op 23 dec 1907, tr. (resp. 30 en 24 jaar oud) (1) te Zaamslag op 1 okt 1868 met Jacomina Meeuwsen, dr. van Cornelis Meeuwsen en Francina Velde, geb. te Zaamslag op 8 sep 1844, ovl. (28 jaar oud) te Axel op 15 okt 1872. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Anna Dobbelaar, geb. te Axel op 8 okt 1872, ovl. (één dag oud) te Axel op 9 okt 1872. 
  Geeraard Dobbelaar, tr. (resp. 38 en 27 jaar oud) (2) te Axel op 27 jul 1876 met Elisabeth Goossen, dr. van Pieter Goossen en Abigael Oostdijk, geb. te Zaamslag op 4 okt 1848, ovl. (69 jaar oud) te Axel op 11 okt 1917. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Adriaan Dobbelaar, geb. te Axel op 1 jul 1877, ovl. (86 jaar oud) te Hoek op 6 dec 1963, volgt Va
  2.  Abigael Dobbelaar, geb. te Axel op 14 sep 1879, ovl. te Goes in 1971, 92 jaar oud, tr. (resp. 35 en ongeveer 46 jaar oud) te Axel op 15 okt 1914 met Marinus Jacobus Herrebout, geb. circa 1868. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Pieter Dobbelaar, geb. te Axel op 26 okt 1881, ovl. (71 jaar oud) te Oostburg op 3 dec 1952, volgt Vb
  4.  Geerard Jan Dobbelaar, geb. te Axel op 21 jun 1900, ovl. (2 dagen oud) te Axel op 23 jun 1900. 
IVf.  Pieternella Dobbelaar, dr. van Adriaan Dobbelaar (IIIc) en Anna van den Berge, geb. te Axel op 15 apr 1841, ovl. (28 jaar oud) te Axel op 28 dec 1869, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Axel op 25 jul 1867 met Pieter Kolijn, geb. te Zaamslag op 11 jan 1844. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Jan Kolijn, geb. te Axel op 29 okt 1867, ovl. (86 jaar oud) te Koudekerke op 15 feb 1954, begr. te Middelburg, tr. met Abigaël Goossen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Adriaan Kolijn, geb. te Axel op 27 nov 1868. 
IVg.  Christina Dobbelaar, dr. van Adriaan Dobbelaar (IIIc) en Anna van den Berge, geb. te Axel op 4 dec 1844, ovl. (73 jaar oud) te Axel op 16 nov 1918, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) te Axel op 5 jul 1866 met Charel Verberkmoes, geb. te Axel op 10 okt 1843, ovl. (33 jaar oud) te Axel op 9 jan 1877. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria Verberkmoes, geb. te Axel op 13 apr 1867. 
  2.  Adriaan Verberkmoes, geb. te Axel op 2 sep 1868. 
  3.  Livinus Verberkmoes, geb. te Axel op 29 okt 1869. 
  4.  Antje Verberkmoes, geb. te Axel op 26 jul 1871, ovl. (80 jaar oud) te Axel op 22 dec 1951, tr. met Jan Herrebout. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
IVh.  Adriaan Dobbelaar, zn. van Adriaan Dobbelaar (IIIc) en Anna van den Berge, geb. te Axel op 16 jun 1848, ovl. (79 jaar oud) te Terneuzen op 11 dec 1927, tr. (beiden 25 jaar oud) te Axel op 1 mei 1874 met Cornelia de Pooter, dr. van Cornelis de Pooter en Margrieta Boeije, geb. te Axel op 5 feb 1849, ovl. (59 jaar oud) te Axel op 20 aug 1908. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Adriaan Dobbelaar, geb. te Axel op 20 mrt 1876, ovl. (1 jaar oud) te Axel op 1 jul 1877. 
  2.  Cornelis Dobbelaar, geb. te Axel-Spui op 31 dec 1877, ovl. (79 jaar oud) te Terneuzen op 1 jan 1957, volgt Vc
  3.  Anna Dobbelaar, geb. te Axel op 30 jul 1879, ovl. (57 jaar oud) te Hoek op 9 dec 1936, volgt Vd
  4.  Margaretha Dobbelaar, geb. te Axel op 25 nov 1880, ovl. (49 jaar oud) te Terneuzen op 1 dec 1929, volgt Ve
  5.  Maria Susanna (Miete) Dobbelaar, geb. te Axel op 22 feb 1882, ovl. (71 jaar oud) te Terneuzen op 4 aug 1953, volgt Vf
  6.  Leuntje Dobbelaar, geb. te Axel op 7 jun 1883, volgt Vg
  7.  Adriaan (Arjaan) Dobbelaar, geb. te Axel-Spui op 1 dec 1884, ovl. (86 jaar oud) te Den Helder op 28 aug 1971, volgt Vh
  8.  Anthony Dobbelaar, geb. te Axel op 5 dec 1885. 
  9.  Gerard Dobbelaar, geb. te Axel op 4 jun 1887. 
  10.  Cornelia Dobbelaar, geb. te Axel op 11 apr 1891, ovl. (80 jaar oud) te Aardenburg op 11 aug 1971, volgt Vi

Generatie V

Va.  Adriaan Dobbelaar, zn. van Geeraard Dobbelaar (IVe) en Elisabeth Goossen, geb. te Axel op 1 jul 1877, veldarbeider, ovl. (86 jaar oud) te Hoek op 6 dec 1963, tr. (beiden 22 jaar oud) te Axel op 7 dec 1899 met Krina Schieman, dr. van Cornelis Schieman en Susanna van Cadsand, geb. te Axel op 18 jul 1877, ovl. (72 jaar oud) te Axel op 4 jul 1950. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Elisabeth Dobbelaar, geb. te Axel op 20 feb 1900, ovl. (7 maanden oud) te Axel op 24 sep 1900. 
  2.  Suzanna Dobbelaar, geb. te Axel op 24 jul 1901, volgt VIa
  3.  Geerard Dobbelaar, geb. te Axel op 10 feb 1903, ovl. (68 jaar oud) te Terneuzen in nov 1971, volgt VIb
  4.  Elisabeth Dobbelaar, geb. te Axel op 4 apr 1906, ovl. (79 jaar oud) te Axel op 29 apr 1985, tr. (resp. 28 en ongeveer 23 jaar oud) te Axel op 23 aug 1934 met Jacobus Jan Rinkhoud, zn. van Jan Rinkhoud en Maria Jansen, geb. te Hoek circa 1911, loondorser (1934), ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Hoek op 8 jul 1976. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  5.  Cornelia Dobbelaar, geb. te Axel op 16 sep 1909, ovl. (48 jaar oud) te Terneuzen op 25 jul 1958 (ongehuwd, 48 jaar). 
  6.  Cornelis (Cees) Dobbelaar, geb. te Axel op 18 jun 1915, ovl. (68 jaar oud) te Axel op 9 jan 1984, volgt VIc
  7.  Piet Dobbelaar, geb. te Axel op 1 nov 1917, ovl. (65 jaar oud) te Axel op 22 aug 1983, volgt VId
Vb.  Pieter Dobbelaar, zn. van Geeraard Dobbelaar (IVe) en Elisabeth Goossen, geb. te Axel op 26 okt 1881, landarbeider, ovl. (71 jaar oud) te Oostburg op 3 dec 1952, begr. te Zuidzande op 6 dec 1952, tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) te Axel op 8 mei 1902 met Jacoba Cornelia Stouthamer, dr. van Jan Stouthamer en Cornelia Florussen, geb. te Hoek op 8 mei 1877, ovl. (71 jaar oud) te Oostburg op 10 dec 1948, begr. te Zuidzande op 13 dec 1948. 
  Pieter Dobbelaar en Jacoba Cornelia Stouthamer 
 Zij woonden in Zuidzande (1940)
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Gerardus Jan Dobbelaar, geb. te Axel op 18 sep 1902, ovl. (40 jaar oud) te Oostburg op 6 mei 1943, ongehuwd, begr. te Zuidzande
  2.  Cornelia Elisabeth Dobbelaar, geb. te Axel op 19 jan 1904, ovl. (79 jaar oud) te Oostburg op 23 okt 1983, volgt VIe
  3.  Jan Gerardus Dobbelaar, geb. te Axel op 11 mei 1905, ovl. (9 maanden oud) te Axel op 25 feb 1906. 
  4.  Adriaan Dobbelaar, geb. te Axel op 18 nov 1906, landarbeider, ovl. (61 jaar oud) te Oostburg op 16 sep 1968,ongehuwd, begr. te Zuidzande op 18 sep 1968. 
  5.  Elisabeth Dobbelaar, geb. te Terneuzen op 12 apr 1908, ovl. (92 jaar oud) te Sluis op 28 sep 2000, volgt VIf
  6.  Janna Dobbelaar, geb. te Hoek op 26 apr 1909, ovl. (80 jaar oud) te Hoek op 5 dec 1989,ongehuwd, begr. te Hoek op 8 dec 1989. 
  7.  Jacoba Cornelia Dobbelaar, geb. te Hoek op 29 apr 1910, ovl. (92 jaar oud) te Sluis op 28 apr 2003, volgt VIg
  8.  Jan Pieter Dobbelaar, geb. te Hoek op 21 jun 1911, ovl. (10 maanden oud) te Hoek op 28 apr 1912. 
  9.  Pieternella Abigael Dobbelaar, geb. te Hoek op 24 jul 1912, ovl. (6 maanden oud) te Hoek op 18 feb 1913. 
  10.  Pieternella Dobbelaar, geb. te Hoek op 19 jan 1916, ovl. (24 jaar oud) te Schoondijke op 31 mrt 1940, volgt VIh
  11.  Marie Dobbelaar, geb. te Hoek op 21 jul 1918, ovl. (4 maanden oud) te Hoek op 22 nov 1918. 
  12.  Pieter Dobbelaar, geb. te Zuidzande op 14 feb 1921, ovl. (65 jaar oud) te Zuidzande op 15 sep 1986, volgt VIi
Vc.  Cornelis Dobbelaar, zn. van Adriaan Dobbelaar (IVh) en Cornelia de Pooter, geb. te Axel-Spui op 31 dec 1877, landarbeider, ovl. (79 jaar oud) te Terneuzen op 1 jan 1957, tr. (resp. 24 en 17 jaar oud) te Axel op 19 jun 1902 met Sara Verberkmoes, dr. van Pieternella Susanna Verberkmoes, geb. te Axel op 8 mei 1885, veldarbeidster (1902), ovl. (70 jaar oud) te Axel op 19 jul 1955. 
 Pieternella Suzanna Verberkmoes, de moeder van Sara Verberkmoes, erkende op 3 .6.1893 maar liefst 6 kinderen, waarvan zij erkende te zijn de moeder
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Cornelia Pieternella Suzanna Dobbelaar, geb. te Axel op 8 dec 1902, ovl. (4 maanden oud) te Axel op 10 apr 1903. 
  2.  Abraham Adriaan Dobbelaar, geb. te Axel op 15 mrt 1904, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Terneuzen in 1971, volgt VIj
  3.  Adriaan Cornelis Dobbelaar, geb. te Axel op 30 jun 1905, ovl. (95 jaar oud) te Terneuzen op 10 apr 2001, volgt VIk
  4.  Pieternella Suzanna Cornelia Dobbelaar, geb. te Axel-Spui op 6 nov 1909, tr. met Karel Hamelink, geb. te Zaamslag
   Karel Hamelink en Pieternella Suzanna Cornelia Dobbelaar 
   Zij zouden waarschijnlijk kort voor of na de oorlog van 1940 een korte tijd gewoond hebben op een boerderijtje onder IJzendijke (Oranjepolder) en vandaar weer vertrokken zijn naar het Land van Axel. (Bron: De hofsteden van IJzendijke, op internet). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Cornelia Pieternella (Nel) Dobbelaar, geb. te Axel-Spui op 23 nov 1913, ovl. (85 jaar oud) te Schoondijke op 20 apr 1999, volgt VIl
  6.  Catharina Sara Dobbelaar, geb. te Axel-Spui op 1 feb 1916, ovl. (92 jaar oud) te Terneuzen op 29 feb 2008, tr. (resp. 28 en ongeveer 30 jaar oud) te Terneuzen op 23 mrt 1944 met Willem de Bokx, geb. circa 1914, ovl. (ongeveer 99 jaar oud) te Terneuzen circa 28 sep 2013 (99 jaar). 
   Woonden Terneuzen, de Veste 425
   Willem de Bokx en Catharina Sara Dobbelaar 
   Op 23.3.2004 waren zij 60 jaar getrouwd. Waarschijnlijk geen kinderen. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
Vd.  Anna Dobbelaar, dr. van Adriaan Dobbelaar (IVh) en Cornelia de Pooter, geb. te Axel op 30 jul 1879 (Werd eerst ingeschreven als een zoon genaamd Adriaan, zie akten nr. 84 en 122), ovl. (57 jaar oud) te Hoek op 9 dec 1936, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) te Axel op 22 okt 1903 met Pieter Mattheus Jacobus (Piet) de Blaeij, zn. van Matheus de Blaeij en Elisabeth Vinke, geb. te Haarlemmermeer op 1 sep 1882, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) waarschijnlijk te Waterlandkerkje circa 1918. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Matheus de Blaeij, geb. te Hoek op 1 jan 1905. 
  2.  Cornelia Elisabeth de Blaeij, geb. te Hoek op 8 apr 1907. 
  3.  Elisabeth Cornelia de Blaeij, geb. te Hoek op 30 aug 1908, ovl. (3 maanden oud) op 17 dec 1908. 
  4.  Elisabeth de Blaeij, geb. te Hoek op 1 jan 1910. 
  5.  Margaretha de Blaeij, geb. te Hoek op 11 mrt 1911. 
  6.  Suzanna de Blaeij, geb. te Hoek op 8 mei 1913. 
  7.  Ebrina de Blaeij, geb. te Waterlandkerkje op 19 okt 1915. 
  8.  Adriaan de Blaeij, geb. te Waterlandkerkje op 19 okt 1915 (tweeling met nr. 7). 
  9.  Pieter Matheus Johannes de Blaeij, geb. te Waterlandkerkje op 18 dec 1916, metaalbewerker, ovl. (51 jaar oud) te Terneuzen op 19 dec 1967, tr. met Janna Elizabeth Meertens. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  10.  Anna de Blaeij, geb. te Waterlandkerkje op 1 apr 1918. 
Ve.  Margaretha Dobbelaar, dr. van Adriaan Dobbelaar (IVh) en Cornelia de Pooter, geb. te Axel op 25 nov 1880, dienstmeid (1906), ovl. (49 jaar oud) te Terneuzen op 1 dec 1929, tr. (resp. 25 en ongeveer 22 jaar oud) te Axel op 17 mei 1906 met Pieter Rinkhoud, zn. van Adrianus Rinkhoud en Cornelia Hopman, geb. te Zaamslag circa 1884, landarbeider, fabriekarbeider (1941), ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Terneuzen op 27 dec 1962. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Adriaan Cornelis Rinkhoud, geb. te Zaamslag circa 1907, handelsreiziger, tr. (ongeveer 22 jaar oud) te Terneuzen op 20 jun 1929 met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Cornelia Adriana Rinkhoud, geb. te Terneuzen circa 1909, tr. (ongeveer 20 jaar oud) te Terneuzen op 23 mei 1929 met Willem Daniël van der Hooft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Joanna Catharina Rinkhoud, geb. te Terneuzen circa 1913, tr. (ongeveer 28 jaar oud) te Terneuzen op 13 aug 1941 met Jasper de Feijter. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
Vf.  Maria Susanna (Miete) Dobbelaar, dr. van Adriaan Dobbelaar (IVh) en Cornelia de Pooter, geb. te Axel op 22 feb 1882, ovl. (71 jaar oud) te Terneuzen op 4 aug 1953, 
 een zoon: 
  1.  Willem Johannes Dobbelaar, geb. te Axel op 1 aug 1905. 
  Maria Susanna (Miete) Dobbelaar, tr. (resp. 30 en 25 jaar oud) te Axel op 24 okt 1912 met Pieter (Piet) Stoffels, zn. van Pieter Stoffels en Maatje Deij, geb. te Terneuzen op 27 jul 1887, bootwerker (1912), werkman (1927), ovl. (39 jaar oud) op 29 mei 1927. 
  Pieter (Piet) Stoffels en Maria Susanna (Miete) Dobbelaar 
 Zij hadden minstens 6 kinderen
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Pieter Adriaan Stoffels, geb. circa okt 1912, ovl. (ongeveer 4 maanden oud) te Terneuzen op 22 feb 1913. 
  2.  Pieter Cornelis Stoffels, geb. circa 1921, tr. (ongeveer 22 jaar oud) te Tilburg op 31 mrt 1943 met Isabella Tempelaars, geb. te Bergen op Zoom. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
Vg.  Leuntje Dobbelaar, dr. van Adriaan Dobbelaar (IVh) en Cornelia de Pooter, geb. te Axel op 7 jun 1883, veldarbeidster (1905), tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) te Axel op 17 aug 1905 met Marinus Scheele, zn. van Levinus Scheele en Leuntje van de Voorde, geb. te Zaamslag op 5 apr 1885, landarbeider, ovl. (81 jaar oud) te Terneuzen op 18 jul 1966. 
  Marinus Scheele en Leuntje Dobbelaar 
 Er zouden 4 kinderen geweest zijn
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Levinus Scheele, geb. circa 1905, huurophaler, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Terneuzen op 19 sep 1967, tr. met Elizabeth Adriana de Bruijne. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  2.  Adriaan Scheele, geb. te Terneuzen op 21 mrt 1907, slager(sknecht), magazijnbediende, tr. (21 jaar oud) te Terneuzen op 29 aug 1928 met Christina Elisabeth Verhage. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Leuntje Scheele, geb. vermoedelijk te Terneuzen circa 1908, tr. (ongeveer 20 jaar oud) te Terneuzen op 13 sep 1928 met François Weststrate. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
Vh.  Adriaan (Arjaan) Dobbelaar, zn. van Adriaan Dobbelaar (IVh) en Cornelia de Pooter, geb. te Axel-Spui op 1 dec 1884, landarbeider, fabrieksarbeider (1938), ovl. (86 jaar oud) te Den Helder op 28 aug 1971, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) te Axel op 5 jul 1906 met Alida Tanneke Ortelee, dr. van Leendert Ortelee en Martha Wiemes, geb. te Axel op 16 jan 1886, ovl. (73 jaar oud) te Den Helder op 13 dec 1959. 
  Adriaan (Arjaan) Dobbelaar en Alida Tanneke Ortelee 
 Vertrokken naar Den Helder, omdat de jongste dochter (Corry) daar lange tijd woonde
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Adriaan Leendert Dobbelaar, geb. te Axel op 22 aug 1907, ovl. (77 jaar oud) te Oosterbeek op 19 apr 1985, volgt VIm
  2.  Martha Cornelia Dobbelaar, geb. te Axel op 5 okt 1910, ovl. (80 jaar oud) te Terneuzen op 20 apr 1991, tr. met Jacobus Francois (Ko) Haak, zn. van Marinus Jacobus Haak en Janna Herrebout, geb. te Terneuzen op 2 apr 1900, groenteboer, ovl. (59 jaar oud) te Terneuzen op 28 aug 1959. 
   geen kinderen
   Lid van de Gereformeerder Kerk vrijgemaakt. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  3.  Cornelia Martha Alida (Corry) Dobbelaar, geb. te Axel op 13 jun 1918, tr. (resp. 19 en 28 jaar oud) (1) te Axel op 24 feb 1938 met Mattheus Jacobus Lindhout, zn. van Marinus Lindhout en Francina de Voogt, geb. te Aardenburg op 14 sep 1909, landarbeider (1938), transportarbeider (1969), ovl. (59 jaar oud) te Terneuzen op 18 feb 1969. 
   Mattheus Jacobus Lindhout en Cornelia Martha Alida (Corry) Dobbelaar 
   Uit dit huwelijk mogelijk 6 kinderen. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend, tr. (2) met Dries Brass. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
Vi.  Cornelia Dobbelaar, dr. van Adriaan Dobbelaar (IVh) en Cornelia de Pooter, geb. te Axel op 11 apr 1891, ovl. (80 jaar oud) te Aardenburg op 11 aug 1971, begr. te Groede, tr. (resp. 20 en ongeveer 21 jaar oud) te Axel op 18 mei 1911 met Cornelis (Kees) Verstraaten, zn. van Augustinus Verstraaten en Elizabeth Hamelink, geb. te Zaamslag circa 1890, landarbeider, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Groede op 17 jun 1964. 
 (Andere bron zegt: overl. 11.8.1974)
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Corry Verstraaten, geb. te Groede
  2.  Augustinus Verstraaten, geb. te Groede
  3.  Louis Verstraaten, geb. te Groede
  4.  Adriaan Verstraaten, geb. te Groede
  5.  Cornelis (Kees) Verstraaten, geb. te Groede
  6.  Abraham Verstraaten, geb. te Groede in 1922, landarbeider (1940), tr. (ongeveer 18 jaar oud) te Breskens op 25 jul 1940 met Maria Pieternella de Baare. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Cor Verstraaten, geb. te Breskens
  8.  Elizabeth Verstraaten, geb. te Breskens

Generatie VI

VIa.  Suzanna Dobbelaar, dr. van Adriaan Dobbelaar (Va) en Krina Schieman, geb. te Axel op 24 jul 1901, tr. (resp. 29 en ongeveer 31 jaar oud) te Axel op 11 jul 1931 met Pieter Jan Reminsen, zn. van Cornelis Reminsen en Neeltje de Kraker, geb. te Axel circa 1900, landarbeider, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Terneuzen op 28 nov 1957 (57 jaar). 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd
VIb.  Geerard Dobbelaar, zn. van Adriaan Dobbelaar (Va) en Krina Schieman, geb. te Axel op 10 feb 1903, ovl. (68 jaar oud) te Terneuzen in nov 1971, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 18 jaar oud) te Zaamslag in 1926 met Maria Hamelink, dr. van Marinus Hamelink en Maria van Drongelen, geb. op 30 mei 1907, ovl. (54 jaar oud) te Terneuzen op 3 jul 1961. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd, volgt VIIa
VIc.  Cornelis (Cees) Dobbelaar, zn. van Adriaan Dobbelaar (Va) en Krina Schieman, geb. te Axel op 18 jun 1915, ovl. (68 jaar oud) te Axel op 9 jan 1984, tr. (32 jaar oud) te Axel op 30 okt 1947 met Anna de Ruijsscher
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd, volgt VIIb
VId.  Piet Dobbelaar, zn. van Adriaan Dobbelaar (Va) en Krina Schieman, geb. te Axel op 1 nov 1917, Café-houder te Axel, ovl. (65 jaar oud) te Axel op 22 aug 1983, tr. (resp. 26 en ongeveer 23 jaar oud) te Axel op 7 sep 1944 met Cornelia Dieleman, dr. van Pieter Marinus Dieleman en Johanna Janna Jonkman, geb. waarschijnlijk te Axel in 1921, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Terneuzen op 10 mrt 2001. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Ineke Dobbelaar, geb. circa 1945, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Axel op 9 nov 2013, volgt VIIc
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Aloijsius (Wies) Verbruggen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd, volgt VIId
VIe.  Cornelia Elisabeth Dobbelaar, dr. van Pieter Dobbelaar (Vb) en Jacoba Cornelia Stouthamer, geb. te Axel op 19 jan 1904, ovl. (79 jaar oud) te Oostburg op 23 okt 1983, begr. te Cadzand, tr. met Izaak Provo, geb. circa 1904, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Oostburg op 2 mrt 1991. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
VIf.  Elisabeth Dobbelaar, dr. van Pieter Dobbelaar (Vb) en Jacoba Cornelia Stouthamer, geb. te Terneuzen op 12 apr 1908, ovl. (92 jaar oud) te Sluis op 28 sep 2000, tr. (resp. 21 en ongeveer 19 jaar oud) te Cadzand op 31 okt 1929 met Izaak van der Lijke, zn. van Jannis van der Lijke en Johanna Verduijn, geb. te Cadzand circa 1910, fabrieksarbeider (1929), ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Oostburg op 31 mei 1985, gecr. te Middelburg op 4 jun 1985. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Jan van der Lijke
  2.  Piet van der Lijke
VIg.  Jacoba Cornelia Dobbelaar, dr. van Pieter Dobbelaar (Vb) en Jacoba Cornelia Stouthamer, geb. te Hoek op 29 apr 1910, ovl. (92 jaar oud) te Sluis op 28 apr 2003, tr. met Samuël Jannis Boeije, ovl. te Oostburg op 16 sep 1987, begr. te Retranchement op 19 sep 1987. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Jan P. Boeije, tr. met P.J. Verheije, ovl. voor apr 2003. 
   Jan P. Boeije en P.J. Verheije 
   Woonden in Breskens. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jacoba M. (Koos) Boeije, tr. met A. Coppens
   A. Coppens en Jacoba M. (Koos) Boeije 
   Woonden in Retranchement. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
VIh.  Pieternella Dobbelaar, dr. van Pieter Dobbelaar (Vb) en Jacoba Cornelia Stouthamer, geb. te Hoek op 19 jan 1916, ovl. (24 jaar oud) te Schoondijke op 31 mrt 1940, tr. (resp. 23 en ongeveer 21 jaar oud) te Zuidzande op 21 sep 1939 met Augustinus Abraham Verstraten, zn. van Marinus Verstraten en Janna Porreij, geb. te Schoondijke circa 1918, landarbeider (1940). 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd
VIi.  Pieter Dobbelaar, zn. van Pieter Dobbelaar (Vb) en Jacoba Cornelia Stouthamer, geb. te Zuidzande op 14 feb 1921, werkte eerst bij een tuinbedrijf, later fabrieksarbeider, ovl. (65 jaar oud) te Zuidzande op 15 sep 1986, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) te Zuidzande op 15 feb 1945 met Janna Suzanna Ocke, dr. van Jacobus Johannes Ocke en Elisabeth Janneke van Houte, geb. te Biervliet op 9 jan 1924, ovl. (32 jaar oud) te Oostburg op 21 mei 1956. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt VIIe
  2.  Afgeschermd, volgt VIIf
  3.  Afgeschermd
  4.  Jenny Suzanna Dobbelaar, geb. te Zuidzande op 12 mei 1951, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) in 2023. 
   Samenstelster van onze Tak 42, woont in Hoofdplaat. Was enige jaren als medewerkster betrokken bij De Dobbel-Beker. Bij haar overlijden organiseerde haar broer Koos op 28 maart 2023 een erehaag bij het overbrengen naar het crematorium. Haar as werd uitgestrooid op 12 mei
VIj.  Abraham Adriaan Dobbelaar, zn. van Cornelis Dobbelaar (Vc) en Sara Verberkmoes, geb. te Axel op 15 mrt 1904, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Terneuzen in 1971, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) waarschijnlijk te Terneuzen in 1929 met Maatje Maria Dieleman, dr. van David François Dieleman en Elizabeth van de Wege, geb. te Zaamslag op 25 jul 1905, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) in 1975. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Cornelis (Kees) Dobbelaar, geb. te Terneuzen op 4 dec 1929, ovl. (68 jaar oud) te Terneuzen op 5 jun 1998, volgt VIIg
  2.  Elisabeth (Betsy) Dobbelaar, geb. te Zaamslag op 29 nov 1934, ovl. (65 jaar oud) te Vlissingen op 31 jul 2000, volgt VIIh
VIk.  Adriaan Cornelis Dobbelaar, zn. van Cornelis Dobbelaar (Vc) en Sara Verberkmoes, geb. te Axel op 30 jun 1905, ovl. (95 jaar oud) te Terneuzen op 10 apr 2001, tr. (resp. 24 en ongeveer 27 jaar oud) waarschijnlijk te Terneuzen op 28 mei 1930 met Debora Catharina de Blaeij, geb. te Terneuzen in 1903, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Terneuzen (ziekenhuis) op 4 okt 1990. 
 Adres in 1990: Graaf-Jansdijk 98, Spui-Terneuzen
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt VIIi
  2.  Elisabeth Sara (Betsie) Dobbelaar, geb. te Axel-Spui op 27 jul 1932, ovl. (87 jaar oud) te Terneuzen op 26 apr 2020, volgt VIIj
  3.  Afgeschermd, volgt VIIk
VIl.  Cornelia Pieternella (Nel) Dobbelaar, dr. van Cornelis Dobbelaar (Vc) en Sara Verberkmoes, geb. te Axel-Spui op 23 nov 1913, ovl. (85 jaar oud) te Schoondijke op 20 apr 1999, tr. (resp. 18 en 25 jaar oud) te Axel op 4 feb 1932 met Abraham de Koeijer, geb. vermoedelijk te Axel op 27 jul 1906, landbouwer te Schoondijke, ovl. (74 jaar oud) op 29 jan 1981, begr. te Schoondijke
 "Op het eind van de Nozemansweg (te Schoondijke) werd in 1933 een boerderijtje gesticht dat daarna bewoond werd door Abraham de Koeijer, geboren In 1906 te Terneuzen. In 1932 was hij gehuwd met Cornelia Pieternella Dobbelaar, geboren in 1913 te Axel. In 1969 werden ze opgevolgd door de zoon Cornelis de Koeijer, geboren in 1934 en in 1960 gehuwd met Elizabeth Dekker, geboren in 1937, van hofstede nr.39. Door vermeerdering van land en uitbreiding van gebouwen is dit bedrijf allengs vergroot." (Uit: De Boerderijen van Schoondijke)
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
VIm.  Adriaan Leendert Dobbelaar, zn. van Adriaan (Arjaan) Dobbelaar (Vh) en Alida Tanneke Ortelee, geb. te Axel op 22 aug 1907, timmerman, ovl. (77 jaar oud) te Oosterbeek op 19 apr 1985, tr. (resp. 28 en ongeveer 17 jaar oud) te Sluis op 18 dec 1935, kerk.huw. te Sluis op 19 dec 1935 met Maria Krijger, dr. van Cornelis Krijger en Wilhelmina Provoost, geb. te Driewegen, Zuid-Beveland in 1918. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Adrie Cornelis Dobbelaar, geb. te Eede, Zeeuws-Vl. op 30 jan 1936, ovl. (35 jaar oud) te Oosterbeek in jul 1971. 
  2.  Cor Adrie Dobbelaar, geb. te Oostburg op 11 okt 1942, ovl. (40 jaar oud) te Beekbergen, Apeldoorn in jul 1983. 

Generatie VII

VIIa.  Afgeschermd, kind van Geerard Dobbelaar (VIb) en Maria Hamelink, tr. met Aalzen Aikema, geb. te Smallingerland, Friesl. op 15 apr 1928, ovl. (67 jaar oud) te Kolhorn op 5 nov 1995. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
VIIb.  Afgeschermd, kind van Cornelis (Cees) Dobbelaar (VIc) en Anna de Ruijsscher, relatie met Afgeschermd, kind van Petrus Aloijsius Pharazijn en Maria Bertina Weemaes. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Erik Dobbelaar, geb. te De Lier op 3 nov 1980, ovl. (17 jaar oud) te Hoogerheide op 15 mei 1998. 
   Als scholier vlak voor zijn eindexamen Mavo omgekomen ten gevolge van een tragisch verkeersongeval
  3.  Afgeschermd
VIIc.  Ineke Dobbelaar, dr. van Piet Dobbelaar (VId) en Cornelia Dieleman, geb. circa 1945, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Axel op 9 nov 2013, relatie met Johan (Han) Geeve, ovl. te Axel op 27 jan 2006. 
 Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Johnny Geeve
VIId.  Afgeschermd, kind van Piet Dobbelaar (VId) en Cornelia Dieleman, relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd
  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
VIIe.  Afgeschermd, kind van Pieter Dobbelaar (VIi) en Janna Suzanna Ocke, relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
VIIf.  Afgeschermd, kind van Pieter Dobbelaar (VIi) en Janna Suzanna Ocke, relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
VIIg.  Cornelis (Kees) Dobbelaar, zn. van Abraham Adriaan Dobbelaar (VIj) en Maatje Maria Dieleman, geb. te Terneuzen op 4 dec 1929, bedrijfsleider bij het metaalbewerkingsbedrijf "Troost Mechanon Terneuzen B.V.", ovl. (68 jaar oud) te Terneuzen op 5 jun 1998, tr. met Afgeschermd
 Zie over zijn werkzame leven het ''in memoriam'' in DDB jrg. 28 (1998) p. 63
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt VIII
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
VIIh.  Elisabeth (Betsy) Dobbelaar, dr. van Abraham Adriaan Dobbelaar (VIj) en Maatje Maria Dieleman, geb. te Zaamslag op 29 nov 1934, ovl. (65 jaar oud) te Vlissingen op 31 jul 2000, tr. met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
VIIi.  Afgeschermd, kind van Adriaan Cornelis Dobbelaar (VIk) en Debora Catharina de Blaeij, tr. (Jan 24 jaar oud) op 27 aug 1953 met Jan Vlaander, zn. van Jan François Vlaander en Sara (Sarie) Dees, geb. te Axel op 27 sep 1928, ovl. (87 jaar oud) te Zaamslag op 3 jun 2016. 
  Jan Vlaander en Afgeschermd 
 Wonen (woonden) Terneuzen, Zaamslag
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Sjaan Vlaander, tr. met Peter Dankaart
   Peter Dankaart en Sjaan Vlaander 
   Zij wonen in Oostburg. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  2.  Adri Vlaander, tr. met Ada Overdulve
   Adri Vlaander en Ada Overdulve 
   Zij wonen in Axel. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  3.  Dert Vlaander, tr. met Nel van de Wege
   Dert Vlaander en Nel van de Wege 
   Zij wonen in Wijk en Aalburg. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  4.  Dea Vlaander, tr. met Dick van Vuuren
   Dick van Vuuren en Dea Vlaander 
   Zij wonen in Houten. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
VIIj.  Elisabeth Sara (Betsie) Dobbelaar, dr. van Adriaan Cornelis Dobbelaar (VIk) en Debora Catharina de Blaeij, geb. te Axel-Spui op 27 jul 1932, ovl. (87 jaar oud) te Terneuzen op 26 apr 2020, tr. met Willem Pieter (Wim) Alewijnse, geb. te Axel op 26 aug 1929, ovl. (90 jaar oud) te Terneuzen op 26 apr 2020. 
  Willem Pieter (Wim) Alewijnse en Elisabeth Sara (Betsie) Dobbelaar 
 Wonen Zaamslagveer
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Ineke Alewijnse, tr. met Marc Milhem. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  André Alewijnse, tr. met Marianne van Mol. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
VIIk.  Afgeschermd, kind van Adriaan Cornelis Dobbelaar (VIk) en Debora Catharina de Blaeij, tr. met Marinus (Rinus) de Koeijer, geb. te Axel op 25 aug 1936, ovl. (79 jaar oud) te Axel op 12 jun 2016. 
  Marinus (Rinus) de Koeijer en Afgeschermd 
 Wonen (woonden) in Axel
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Marnix de Koeijer
  2.  Kim de Koeijer
  3.  Sanne de Koeijer
  4.  Manon de Koeijer

Generatie VIII

VIII.  Afgeschermd, kind van Cornelis (Kees) Dobbelaar (VIIg) en Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  


www.dobbel-beker.be